Psykisk sygdom er tabu på arbejdspladsen

Mere end hver anden dansker mener, at psykiske lidelser kan have stor betydning for ens karrieremuligheder. Og derfor er det ikke overraskende, at tal fra Psykiatrifonden viser, at hver femte dansker har talt usandt til deres arbejdsplads om årsagen til sygefravær grundet psykiske problemer og angivet fysisk sygdom i stedet. Psykiske lidelser er fortsat voldsomt tabubelagt på arbejdspladsen, og det skal landskampagnen EN AF OS nu gøre noget ved.

Ville du fortælle din arbejdsgiver, at du været indlagt på psykiatrisk afdeling, har fået diagnosen ’borderline’ eller lider af angst? De fleste danskere ville ikke. Der er nemlig i dag stadig stor forskel på det at have en fysisk sygdom som et brækket ben frem for at lide af en psykisk sygdom som f.eks. anoreksi. Vi holder derfor vores psykiske sygdom skjult for vores kolleger og arbejdsgiver, viser tal fra PsykiatriFonden:

“Hver femte dansker har på et tidspunkt talt usandt om årsagen til sygefravær på deres arbejdsplads. De har angivet fysisk sygdom som årsag til sygefravær, hvor det var psykiske problemer eller sygdom, der reelt var årsagen. Vores undersøgelser viser også, at hver femte dansker har oplevet, at der på arbejdspladsen blev taget afstand fra kolleger med psykiske problemer eller sygdom. Ønsket om at gå stille med dørene, når det handler om det psykiske, er desværre ikke fuldstændig ubegrundet. Tabuer og fordomme er stadig meget udbredte på området risikerer at forværre tilstanden for de berørte, hvis ikke vi sætter ind nu med indsatser, der kan nedbryde fordommene” siger Anne Lindhardt, formand for PsykiatriFonden.

Ifølge en undersøgelse udført af Epinion for landskampagnen EN AF OS, mener 55 pct. af danskerne, at det at lide af en psykisk sygdom har betydning for ens karrieremuligheder. 27 procenter er uenige, mens 17 procenter svarer ved ikke. Og danskernes frygt for, at en psykisk sygdom skader ens karrieremuligheder samt at ens kolleger eller chef tager afstand, er ikke ubegrundet. Ifølge tal fra Psykiatrifonden har hver femte dansker oplevet, at kolleger tog afstand fra en anden kollega, efter det kom frem, at vedkommende havde psykiske problemer eller en psykisk sygdom.

Arbejdsmarkedet skal være mere fleksibelt og rummeligt
Mere end en halv million danskere lider i dag af en psykisk sygdom, og tallet er stigende. De fleste af disse mennesker er med den rette behandling fuldt i stand til at varetage et job enten på helt almindelige vilkår eller på særlige vilkår. Det er ifølge formand for Landskampagnen EN AF OS, Martin Lund, afgørende, at arbejdsmarkedet sætter ind nu over for tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom:  

”Der er rigtig mange mennesker med psykiske sygdomme som for eksempel depression, angst, tvangshandlinger eller ADHD, der sagtens kan udnytte deres kompetencer i job - til fordel for både den enkelte person og samfundet generelt. Vi skal hjælpe arbejdsmarkedet med at blive gearet til at få mennesker med psykisk sygdom i job. Det skal ske ved at tilbyde opdateret viden om nuancerne i psykisk sygdom, og de gode muligheder der er for at blive behandlet og komme sig,” siger Martin Lund, formand for landskampagnen EN AF OS.

Landskampagnen EN AF OS vil i de kommende måneder fokusere på arbejdsmarkedet – både i forhold til hvordan vi som kolleger bedst kan være der for vores kolleger, der har en psykisk sygdom, hvordan cheferne kan være med til at sikre mere rummelige arbejdspladser og hvordan jobcentrene kan være mere opmærksomme på ledige med psykisk sygdom.

 

For yderligere information, kontakt:

  • Martin Lund, formand for Landskampagnen EN AF OS, tlf. 45 11 20 02
  • Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-sekretariatet, tlf. 35 47 57 47 eller tlf. 40 89 27 29 og jb@en-af-os.dk
  • Dorthe Lysdal, pressechef for Psykiatrifonden, tlf. 23 71 26 88 eller dl@psykiatrifonden.dk
  • Læs mere om kampagnen på www.en-af-os.dk.

 

Om landskampagnen EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS vil over de næste fem år sætte fokus på afstigmatisering af psykisk sygdom. Det skal være lettere at have og leve med en psykisk sygdom – og det skal være lettere at blive rask og komme sig efter en psykisk sygdom.

Landskampagnen vil sætte fokus på det stigma, dvs. den negative kategorisering som skaber fordomme, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved, at danskerne får mere viden om psykisk sygdom og de fordomme – bevidste eller ubevidste – der hersker om psykisk sygdom. Håbet med kampagnen er derfor at bidrage til, at danskerne bliver mindre usikre, nervøse, forbeholdne og afstandstagne – og i stedet mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom.

Fakta om EN AF OS undersøgelsen

Landskampagnen EN AF OS gennemførte i august 2011 en stor undersøgelse blandt 1208 danskere repræsentativt udvalgt danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Forestil dig, at du får/har en psykisk sygdom. Du bedes angive, hvor sikker du er i nedenstående udsagn. - Det vil ikke have nogen betydning for dine karrieremuligheder på din arbejdsplads, at du fortæller, du har en psykisk sygdom

Meget enig

6 %

Enig

21 %

Uenig

37 %

Meget uenig

18 %

Ved ikke

17 %

Total

100 %

 

Download pressemeddelelsen her