Saadan ser danskerne på mennesker med psykisk sygdom

Mennesker med psykisk sygdom fremstilles ofte som voldelige, farlige og utilregnelige i de danske medier. En helt ny undersøgelse viser imidlertid, at danskernes syn på mennesker med psykisk sygdom er meget mere nuanceret og positivt.

Psykisk sygdom findes i alle samfundslag og i alle egne af landet. I øjeblikket lider omkring en halv million danskere af en psykisk sygdom. En helt ny undersøgelse gennemført af landskampagnen EN AF OS viser, at danskernes syn på psykisk syge er meget mere positivt og nuanceret end mediernes udlægning, som ofte er meget ensidig og overvejende negativ. Eksempelvis viser undersøgelsen, at ni ud af ti ser mennesker med psykisk sygdom som mere sårbare. Det vidner i højere grad om, at danskerne har forståelse for og er rummelige over for mennesker med psykisk sygdom.

”Vi er meget positive over resultaterne af den nye undersøgelse, som er den første undersøgelse, der gør op med fordommene om mennesker med en psykisk sygdom. Billedet i medierne er meget ensidigt og negativt – og fokus er ofte rettet mod stærkt forpinte mennesker, der i en psykotisk tilstand ender med at gøre skade på sig selv eller andre. Den negative udlægning er med til at stigmatisere psykisk syge. Det er derfor meget positivt at se, at danskerne ikke lader sig påvirke af denne skævvridning i nyhedsdækningen,” siger Martin Lund, formand for landskampagnen EN AF OS. 

Psykisk syge holder sig ofte for sig selv
Undersøgelsen viser også, at op mod hver anden vurderer, at mennesker med en psykisk lidelse ikke adskiller sig væsentligt fra andre. Samtidig vurderer mere end 60 procent af danskerne, at personer med en psykisk sygdom foretrækker at holde sig mere for sig selv og fire ud af fem mener også, at personer med psykisk sygdom har lavere selvværd. Men at man ønsker at holde sig for sig selv – i for eksempel de perioder man er tynget af sin sygdom - er ikke ensbetydende med, at man er et farligt eller utilregneligt menneske.

”De fleste mennesker i Danmark lever med psykisk sygdom inde på livet. Enten fordi de selv lider af en psykisk sygdom, eller fordi de kender en, der gør. Det er godt, at befolkningen grundlæggende er klar over dette. Nu mangler vi bare at begynde at tale med hinanden om det. Der er stadig et stykke vej, hvis vi skal have fjernet tavsheden, tvivlen og tabuet omkring psykisk sygdom,” siger Martin Lund, formand for landskampagnen EN AF OS. 

Gode råd og værktøjer, når det kommer til psykisk sygdom

  • Søg viden, så du kan skille fordom fra fakta.
  • Vis tolerance og tålmodighed.
  • Se personen – og lad diagnosen i baggrunden.
  • Vis interesse og spørg, om personen har brug for hjælp.
  • Vær dig selv i mødet, og indrøm hvis det er svært i situationen.

 

Om landskampagnen EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS vil over de næste fem år sætte fokus på afstigmatisering af psykisk sygdom. Det skal være lettere at have og leve med en psykisk sygdom – og det skal være lettere at blive rask og komme sig efter en psykisk sygdom.

Landskampagnen vil sætte fokus på det stigma, dvs. den negative kategorisering som skaber fordomme, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved, at danskerne får mere viden om psykisk sygdom og de fordomme – bevidste eller ubevidste – der hersker om psykisk sygdom. Håbet med kampagnen er derfor at bidrage til, at danskerne bliver mindre usikre, nervøse, forbeholdne og afstandstagne – og i stedet mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom. 

Læs mere om kampagnen på www.en-af-os.dk.


Kontaktoplysninger om kampagnen EN AF OS:

  • Martin Lund, formand for Landskampagnen EN AF OS, tlf. 45 11 20 02
  • Overlæge Dr.Med. MPA, Per Vendsborg, ekspert på stigma i medierne, tlf. 23 43 19 58
  • Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-sekretariatet, tlf. 35 47 57 47 eller tlf. 40 89 27 29 og jb@en-af-os.dk

Fakta om undersøgelsen

Landskampagnen EN AF OS gennemførte i august 2011 en stor undersøgelse blandt 1208 danskere repræsentativt udvalgt danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

 

Tabel 1 - Personer med psykisk sygdom er ofte farligere end andre personer:

 

Procentandel

Meget enig

4 %
(50)

Enig

24 %
(287)

Uenig

47 %
(564)

Meget uenig

10 %
(119)

Ved ikke

16 %
(189)

Total

100 %
(1210)

 

Tabel 2 - Personer med psykisk sygdom er ofte mere sårbare end andre personer:

 

Procentandel

Meget enig

32 %
(388)

Enig

57 %
(689)

Uenig

4 %
(51)

Meget uenig

1 %
(11)

Ved ikke

6 %
(70)

Total

100 %
(1210)

 

Tabel 3 - Personer med psykisk sygdom har ofte lavere selvværd end andre personer:

 

Procentandel

Meget enig

20 %
(239)

Enig

58 %
(698)

Uenig

10 %
(121)

Meget uenig

1 %
(10)

Ved ikke

12 %
(142)

Total

100 %
(1210)

 

Tabel 4 - Personer med psykisk sygdom foretrækker oftere end andre personer at holde sig for sig selv:

 

Procentandel

Meget enig

12 %
(141)

Enig

51 %
(614)

Uenig

19 %
(235)

Meget uenig

1 %
(15)

Ved ikke

17 %
(205)

Total

100 %
(1210)

 

 

Download pressemeddelelsen her