Skizofreni kan helbredes – men alt for få ved det

Kun hver femte ved, at skizofreni kan helbredes. Men sandheden er, at tusindvis af danskere hvert år bliver helbredt. Og det er godt nyt, for skizofreni er netop den psykisk sygdom, som danskerne mener, der er flest fordomme ved at få. Psykiatrifonden og Landskampagnen EN AF OS arbejder på, at det skal være lettere at leve med og komme sig efter en psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved at fjerne den tavshed, tvivl og tabu, der er forbundet med psykisk sygdom.

Omkring en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom – og af dem har omkring 30.000 danskere diagnosen skizofreni. På samme måde som ved en fysisk sygdom kan psykisk sygdom også i mange tilfælde helbredes. Men det er der kun en forsvindende lille del af danskerne, som klar over. En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Landskampagnen EN AF OS viser nemlig, at kun 21 procent af danskerne er klar over, at skizofreni kan helbredes, mens 44 procent er i tvivl og 35 procent ikke tror, at sygdommen kan helbredes.

Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, kommenterer undersøgelsen:

”Det er opsigtsvækkende, at så få danskere er klar over, at skizofreni kan helbredes. Lever man med skizofreni er man i forvejen ekstremt hårdt belastet – og skal man så oven i købet håndtere omgivelsernes uvidenhed og fordomme bliver det ekstra hårdt. I Psykiatrifonden arbejder vi derfor på at udbrede viden om psykisk sygdom – herunder skizofreni – så danskerne får et bedre grundlag for at håndtere psykisk sygdom. 60 procent af dem, der lider af skizofreni, lever faktisk et udmærket liv med deres sygdom.”

Den store andel af danskere, som ikke ved, at skizofreni kan helbredes eller er i tvivl, vidner om, at der er brug for mere viden og oplysning om psykisk sygdom. Og netop om skizofreni, som er den psykisk sygdom, som flest danskere ifølge undersøgelsen mener, der er mest tabu forbundet med at få. 44 procent af danskerne placerer således skizofreni som nr. et, efterfulgt af borderline (33 procent) og manio-depressivitet (31 procent) som den næst- og tredjeværste psykisk sygdom selv at få.

”Psykisk sygdom er noget, folk har svært ved at forholde sig til. Men derudover så handler det også om, at vi ikke har været gode nok til at informere om psykisk sygdom. Og det gælder hele vejen rundt. Lige fra skoler til medier og offentlige myndigheder,” siger Martin Lund, formand for EN AF OS-kampagnen.

Kontaktoplysninger om kampagnen EN AF OS:

  • Martin Lund, formand for Landskampagnen EN AF OS, tlf. 45 11 20 02
  • Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, tlf. 40 36 61 51 eller 23 71 26 88
  • Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-sekretariatet, tlf. 40 89 27 29 og jb@en-af-os.dk

Gode råd og værktøjer, når det kommer til psykisk sygdom

  • Søg viden, så du kan skille fordom fra fakta.
  • Vis tolerance og tålmodighed.
  • Se personen – og lad diagnosen i baggrunden.
  • Vis interesse og spørg, om personen har brug for hjælp.
  • Vær dig selv i mødet, og indrøm hvis det er svært i situationen.

Om landskampagnen EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS vil over de næste fem år sætte fokus på afstigmatisering af psykisk sygdom. Det skal være lettere at have og leve med en psykisk sygdom – og det skal være lettere at blive rask og komme sig efter en psykisk sygdom.

Landskampagnen vil sætte fokus på det stigma, dvs. den negative kategorisering som skaber fordomme, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved, at danskerne får mere viden om psykisk sygdom og de fordomme – bevidste eller ubevidste – der hersker om psykisk sygdom. Håbet med kampagnen er derfor at bidrage til, at danskerne bliver mindre usikre, nervøse, forbeholdne og afstandstagne – og i stedet mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom. 

Læs mere om kampagnen EN AF OS her

Læs mere om landsindsatsen mod skizofreni på www.landsindsatsenomskizofreni.dk

Om EN AF OS undersøgelsen

Der er interviewet 1.200 personer til undersøgelsen, som er repræsentativ for den danske befolkning. Interviewene blev gennemført i august 2011. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Epinion for Landskampagnen EN AF OS.

 

Tabel 1: Hvilke tre af disse lidelser, vil du selv føle, der er mest tabu forbundet med at få?

 

Procentandel

Skizofreni

44 %
(534)

Manio-depressiv psykose (Bipolar lidelse)

31 %
(380)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

6 %
(73)

Spiseforstyrrelse

22 %
(266)

Angst

20 %
(243)

Depression

22 %
(263)

Demens

11 %
(129)

OCD (Obsessive-Compulsive Disorder)

12 %
(144)

Posttraumatisk Forstyrrelse (PTSD)

10 %
(117)

Personlighedsforstyrrelse/Borderline

33 %
(400)

Andre/ved ikke

22 %
(264)

Total

233 %
(1210)

 

Tabel 2: Hvilke tre af disse lidelser tror du, der i den danske befolkning er mest tabu forbundet med at få?

 

Procentandel

Skizofreni

46 %
(553)

Manio-depressiv psykose (Bipolar lidelse)

32 %
(391)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

6 %
(72)

Spiseforstyrrelse

22 %
(266)

Angst

22 %
(264)

Depression

23 %
(284)

Demens

10 %
(117)

OCD (Obsessive-Compulsive Disorder)

11 %
(139)

Posttraumatisk Forstyrrelse (PTSD)

11 %
(133)

Personlighedsforstyrrelse/Borderline

33 %
(404)

Andre/ved ikke

21 %
(252)

Total

238 %
(1210)

 

Tabel 3 Vi vil gerne have din vurdering af mulighederne for helbredelse af to konkrete psykiske sygdomme. Du bedes igen angive, hvor enig eller uenig du er i udsagnene. - Personer, der har skizofreni, kan helbredes

 

Procentandel

Meget enig

3 %
(39)

Enig

18 %
(220)

Uenig

30 %
(359)

Meget uenig

5 %
(61)

Ved ikke

44 %
(531)

Total

100 %
(1210)

 

Download pressemeddelelsen her