Tal med dit barn om psykisk sygdom i familien

Psykisk sygdom rammer 20 % af alle danskere i løbet af livet, og ca. 80.000 danske børn og unge vokser op i en familie med psykisk sygdom. En ny rundspørge gennemført af landsindsatsen EN AF OS, sætter fokus på vigtigheden af, at forældre med en psykisk sygdom taler med deres børn om sygdommen, også selvom det for mange kan være meget svært. Åbenheden hjælper nemlig børnene til at få en bedre forståelse af situationen og letter den skyldfølelse, som mange børn af forældre med psykisk sygdom bærer rundt på.

Landsindsatsen EN AF OS, har netop foretaget en rundspørge blandt 529 forældre, der alle har eller har haft en psykisk sygdom. Rundspørgen viser, at 94 % af forældrene mener, at det er meget vigtigt at tale med sine børn om den psykiske sygdom, men også at dette kan være lettere sagt end gjort. 50 % af forældrene har oplevet, at det i høj eller nogen grad har været svært at tale med deres børn om den psykiske sygdom. Men at være åben over for børnene kan virkelig gøre en positiv forskel i forhold til at afmystificere sygdommen og give børnene en større forståelse for forælderens situation. Rundspørgen viser nemlig, at knap 60 % af de adspurgte forældre, der har talt med deres børn oplever, at børnene reagerer med omsorg og kærlighed, når sygdommen bliver italesat, og 45 % oplever at børnene bliver lettede, fordi de bedre forstår, hvad der er galt med mor eller far.

Til trods for at 94 % mener, at det er vigtigt at tage snakken med børnene, har ca. 25 % ikke fået taget hul på den svære samtale. Det skyldes bl.a., at 60 % er bange for, at børnene bliver ”overopmærksomme” på, hvordan de som forældre har det, mens 40 % svarer, at de er bange for, at børnene skal tro, at det er deres skyld, at forældrene er syge. Det bedste man kan gøre for børnene, er dog netop at være åben og tale i et sprog børnene forstår, understreger Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS og fortsætter:

Psykisk sygdom er et følsomt emne for mange, og derfor er det forståeligt, at mange forældre tøver med at involvere deres børn. Men vi opfordrer til, at man forklarer børnene, hvad der foregår. Åbenhed er den bedste beskyttelse for børn, også når de er meget små. Ellers laver de deres egne historier om, hvad der foregår med mor eller far”, fortæller Johanne Bratbo.

Skab forståelse og åbenhed ved at tale med dit barn

Som barn af en forælder med psykisk sygdom kan det være svært af få hverdagen til at falde i hak. Det samme gælder i sagens natur for forældrene selv. Har man ikke taget snakken med sit barn, kan børnene have svært ved at forstå, hvorfor mor eller far ikke opfører sig, som kammeraternes forældre, eller ikke kan overskue helt almindelige dagligdagsting som at gøre rent eller lave mad. Rundspørgen viser imidlertid, at de forældre, der har talt med deres børn oplever mange positive gevinster: først og fremmest, at børnene ikke i så høj grad føler skyld over, hvorfor mor/far har det skidt (77 %), at børnene får en større forståelse for situationen (75 %) og at åbenheden skaber lettelse både hos børnene og andre tætte pårørende (73 %).

Det er rigtig vigtigt, at finde tid til at få talt med sit barn omkring din psykiske sygdom. Lyt til barnets tanker og bekymringer om tilstanden og giv dig god tid til at forklare, at sygdommen ikke er børnenes skyld – noget vi ved, er en stor bekymring blandt mange børn. Ikke mindst har børnene behov for at vide, at der er hjælp at hente og at man kan få det bedre igen,” fortæller Johanne Bratbo.

Lettere sagt end gjort

Det er vigtigt at vise respekt for, at den svære samtale kan være vanskelig, fordi den rummer megen smerte og usikkerhed på forskellige niveauer. For eksempel kan man opleve sproglige begrænsninger, fordi det er svært at finde de rigtige ord og måske bærer man rundt på negative samtaleerfaringer fra tidligere. Sådanne forhold har Jan Sandberg, der er daglig leder af Center for Pårørende i region Nordjylland, ofte oplevet i sit mangeårige arbejde med forældre, der har en psykisk lidelse. I sin tilgang over for forældrene lægger Jan vægt på behovet for åbenhed over for både børn og omverden. Men han understreger samtidig vigtigheden af, at have stor respekt for den kompleksitet, der kendetegner tabuer omkring psykisk sygdom, så gode råd og hensigter ikke kommer til at presse forældrene, når de i forvejen kan føle sig utilstrækkelige som forældre.

Når ca. 25 % af forældrene i rundspørgen ikke har taget hul på den svære samtale, kan det være et udtryk for, at de ord der skal siges kan være svære at finde, og at usikkerheden overmander selv de bedste intentioner. Det er vigtigt, at man ved formidling af budskabet om den vigtige åbenhed anerkender usikkerheden og behovet for beskyttelse, samtidig med at man giver håb, mod og mening til at den svære samtale ikke er noget, som man enten mestrer eller ikke mester, men noget man kan øve sig på”, fortæller Jan Sandberg.

Tænk også på børnenes netværk

Rundspørgen viser også, at det kan være en god idé at inddrage børnenes lærere og pædagoger i sygdommen, så de er informeret om situationen i hjemmet og kan tale med barnet og resten af klassen, hvis der er behov for det.

Psykiatrifonden har udarbejdet 7 gode råd til, hvordan man taler med sit barn og psykisk sygdom.

Du kan også finde gode råd og værktøjer til at tage snakken med dit barn på Snak om det. 

Faktaboks: Børnebogen ”Viggo og Walthers verden” – om at være forælder og have en psykisk sygdom

Børnebogen ”Viggo og Walthers verden” er netop udgivet. ”Viggo og Walthers verden” giver et unikt indblik i en lille drengs univers, da hans mor får en depression og bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, og hvilken betydning det har for hans hverdag i forhold til skolen og derhjemme.

Viggo og Walthers verden

Bogen henvender sig både til børn i alderen 6-10 år, forældre og andre pårørende, skolelærere og øvrige fagfolk, som er i kontakt med børn og familier, hvor psykiske lidelser spiller en væsentlig rolle for trivslen.

Forfatter til bogen er Nanna Sofie Højstrøm, der selv har psykisk sygdom tæt inde på livet. Efter en fem måneder lang indlæggelse på en psykiatrisk afdeling blev Nanna Sofie Højstrøm i 2011 diagnosticeret med en bipolar lidelse. Som mor til to små børn fulgte en lang række bekymringer og spørgsmål; skal jeg fortælle dem om min sygdom, hvad skal jeg sige, hvor meget forstår de, eller er det bedst slet ikke at sige noget som helst?

”Viggo og Walthers verden” tager udgangspunkt i Nannas egne erfaringer med sine to børn, og bogen så sin spæde start, da hun i samråd med sin familie og behandlere i sin tid begyndte at klæde sine børn på til at forstå, hvad det betyder, at deres mor har en psykisk sygdom. I dag er hun ikke i tvivl om, at hendes åbenhed og ærlighed har været med til at give børnene en tryg og stabil barndom på trods af hendes perioder med sygdom. ”Viggo og Walthers verden” har Nanna udarbejdet for at give et redskab til, hvordan forældre og andre voksne kan tale med børn om psykisk sygdom.

Udover at være forfatter, er Nanna også EN AF OS-ambassadør og meget aktiv i landsindsatsen.

Bogen ”Viggo og Walthers verden” kan rekvireres hos den regionale PsykInfo i din region og PsykInfo i Odense. Find kontaktoplysninger på www.en-af-os.dk/kontakt. Du kan også få bogen som PDF.

Landsindsatsen EN AF OS har udgivet bogen med bidrag fra TrygFonden, der er partner i EN AF OS.

Om rundspørgen

Resultaterne i rundspørgen er indsamlet via EN AF OS-panelet og de sociale medier og består af besvarelser fra 529 forældre, der har eller har haft en psykisk sygdom. EN AF OS-panelet er et frivilligt panel af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom og består pt. af ca. 2000 danskere.

Om EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet: Alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.