Nyheder

04.12.2012

Projektmedarbejder med brugererfaring til recoveryprojekt

Region Hovedstadens Psykiatri søger projektmedarbejdere med brugerfaring med tiltrædelse 1. feb. 2013 eller snarest derefter.

Region Hovedstadens Psykiatri søger projektmedarbejdere med brugerfaring med tiltrædelse 1. feb. 2013 eller snarest derefter.

Region Hovedstadens Psykiatri har valgt recovery som et indsatsområde og har bevilliget projektmidler til at kvalificere en udviklings- og implementeringsproces, der har til formål at styrke en recoveryorienteret praksis.

Stillingerne er nyoprettede på 10- 20 timer om ugen for et år med mulighed for forlængelse.

Vi søger projektmedarbejdere til at indgå i et team med andre medarbejdere med brugererfaringer, der har til opgave at afholde workshops om recovery for ansatte i alle kliniske enheder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du vil sammen med en sundhedsfaglig kollega skulle undervise og facilitere op til 2 workshopdage om ugen, hvor du er med 8 timer om dagen. Der er tale om kliniske enheder fx sengeafsnit, distriktspsykiatri, ambulatorier og bosteder, hvor alle faggrupper deltager og nogle gange en enkelt enhed, og nogle gange samles flere enheder til workshopdagen.

Du bidrager med egne erfaringer fra din recoveryproces ved at stille spørgsmål og skabe debat om, hvordan medarbejdernes behandling og rehabilitering kan udvikles med det formål at styrke en recoveryorienteret kultur.

Du vil modtage oplæring og indgå i et kollegialt fællesskab med mulighed for sparring og supervision af projektleder, samt mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Projektmedarbejderne placeres organisatorisk i kompetencecenter for rehabilitering og recovery. Kompetencecenteret er placeret på Psykiatrisk Center Ballerup, som har regionsfunktion for hele behandlingspsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecenteret beskæftiger sig med undervisning, udvikling og forskning indenfor rehabilitering og recovery.

Da undervisningen foregår regionalt, må der påregnes en del transport, som skal foregå i egen bil eller offentlig transport.

Ansøgerens profil – hvem er du?

Du har evne og lyst til at undervise og facilitere workshopdage for tværfaglige personalegrupper.  

Som person har du et helhedsorienteret bio-psyko-socialt syn på behandling og rehabilitering.  Du er god til at samarbejde.  Og så forventer vi, at du:

  • Kan lide at stille dig op og undervise, diskutere og er nysgerrig på, hvordan personalet tænker og arbejder.
  • Er positiv, harmonisk og har en robust personlighed.
  • Er indstillet på en fleksibel arbejdsuge på forskellige hverdage. 

Vi tilbyder

  • God oplæring, sparring og mentorordning.
  • Gode og kvalificerede kolleger.
  • En dynamisk arbejdsplads.
  • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Du kan få flere oplysninger om stillingerne hos projektleder Kim Jørgensen tlf. 23 72 55 97 eller

Centerchef Kristen Kistrup tlf. 38 64 37 01 eller Leder af Kompetencecentret Lone Petersen tlf. 21 99 57 42.

Ansøgning – er du interesseret?

Så send din ansøgning og CV til: kim.joergensen.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist den 21. december 2012.

Ansættelsessamtaler afholdes den 3. januar 2013.


Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for rehabilitering og recovery
Psykiatrisk Center Ballerup
Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
Web: www.psykiatri-ballerup.dk