Nyheder

10.07.2017

Bidrag til øget fokus på psykiske udfordringer i kombination med fysisk sygdom

Diabetesforeningen lancerer nyt afsnit på deres hjemmeside!

Diabetesforeningen er med i Interesseorganisationen Danske Patienter, der overfor EN AF OS fremhævet, at en del patienter, der har alvorlige kroniske fysiske lidelser, kan opleve at kæmpe med et ”dobbelt tabu”, når de også har en psykisk lidelse. Det kan give en række udfordringer både at skulle fortælle omverdenen, at man har en alvorlig fysisk lidelse, der kræver en række tilpasninger i hverdagslivet, og at man samtidig har f.eks. depression og angst, der kræver sine hensyn og tilpasninger.

EN AF OS-panelundersøgelsen om ulighed i sundhed fra efteråret 2015, viste bl.a. at 40% flere gange havde oplevet at møde manglende forståelse for at have udvist psykiske reaktioner på en fysisk lidelse, og 35% har flere gange undladt at søge lægehjælp -  på trods af behov herfor - af frygt for at møde fordomme på grund af deres psykiske lidelse. Samtidig ved vi fra opgørelser fra Danske Regioner, at 60% af patienterne i kontakt med psykiatrien også er i kontakt med det somatiske sundhedsvæsen.

 

Diabetesforeningen har nu med støtte fra TrygFonden fået mulighed for at udarbejde et særligt afsnit til deres hjemmeside, hvor man kan læse information og gode råd til, hvordan man kan forholde sig til det at have diabetes 1 eller 2, og så samtidig skulle forholde sig til at have f.eks. depression. Diabetes er en voksende sundhedsudfordring ligesom psykiske lidelser – så det er oplagt, at mange kan have glæde af at gå ind på siden og blive klogere - og måske også styrket i at bryde med tabuerne: https://diabetes.dk/psyken.aspx

 

Sekretariatet i EN AF OS