Nyheder

12.07.2018

Sundhedsstyrelsens oplæg anbefaler fokus på antistigmatisering

Sundhedsstyrelsens har offentliggjort et fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling, som påpeger behovet for at styrke fokusset på antistigmatiseringen i den kommunale og regionale praksis. Oplægget ”Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser – et fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling’ har i alt 38 anbefalinger indenfor fem fokusområder.

En hel afsnit er dedikeret til indsatser for at nedbryde fordomme om psykiske lidelser, hvor det er fremhævet:

”Der er behov for at forankre principperne og erfaringerne fra EN AF OS og andre hidtidige antistigma-indsatser i den kommunale og regionale praksis, så antistigmatisering bliver et indlejret fokusområde på linje med eksempelvis forebyggelse. Antistigma skal således være et indbygget omdrejningspunkt for arbejdet med målgruppen på alle niveauer.”

Læs oplægget:

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser - Fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling