Nyheder

28.08.2017

Svar fra DR på klage over diskriminerende og stigmatiserende udtalelser

Svar fra Danmarks Radio på klage fra EN AF OS over stigmatiserende omtale af person med borderline i programmet Mads og Monopolet den 19. august 2017.
 
Kære Johanne Bratbo
 
Du har for nylig skrevet til os om Stigmatiserende omtale af person med borderline.
 
Herunder kan du se dit spørgsmål og vores svar. Hvis du har yderligere spørgsmål, eller vil tilføje noget, kan du blot svare på denne mail.
 
Tak, fordi du kontaktede os.
 
Venlig hilsen
DR

***

Kære Johanne Bratbo,
 
Mange tak for din henvendelse til DR.
 
Det er en relevant og interessant problemstilling, du tager frem. Når redaktionen vælger at tage dilemmaer med i Mads & Monopolet, som handler om alvorlige og svære sygdomme – det kan eksempelvis være PTSD, borderline, Alzheimers, kræft eller lignende, gør vi det, fordi det er en del af danskernes hverdag. Mange danskere står dagligt i dilemmaer, som relaterer sig til svære sygdomme, og svære dilemmaer skal også have plads i Mads & Monopolet.
 
Paneldeltagerne i Mads & Monopolet er ikke læger. Vi kunne aldrig finde på at have dilemmaer med i programmet, som lagde op til, at paneldeltagerne skulle diagnosticere live i radioen. Det er heller ikke tilfældet i det konkrete tilfælde. Her bliver der spurgt ind til et relevant dilemma ved svære sygdomme: Skal jeg blive hos min ægtefælle, eller skal jeg forlade hende/ham? Det er dén del af historien, som paneldeltagerne bliver bedt om at forholde sig til.
 
I forhold til de konkrete udtalelse fra paneldeltagerne, som du meget loyalt har beskrevet, står de for paneldeltagernes egen regning. Mads & Monopolet er et live program (i det konkrete tilfælde live-on-tape), og her kan der – desværre – ryge en finke af panden. Paneldeltagerne er markante personligheder, som repræsenterer sig selv i programmet.
Jeg skal beklage, hvis du har oplevet udtalelserne som diskriminerende og stigmatiserende. Jeg er sikker på, at det ikke er sådan, det skal opfattes fra paneldeltagerne – og det har på ingen måde været hensigten fra redaktionens side. Tværtimod har redaktionen netop med valget af dette dilemma ønsket at sætte fokus på nogle af de konsekvenser, der kan være ved svære sygdomme. Jeg håber også, at Landsindsatsen EN AF OS vil være enig med mig i, at det er vigtigt, at der kommer fokus på den del af sygdommene.
 
Som konsekvens af din henvendelse og diskussionen om samme emne på Mads & Monopolets Facebook-side, har redaktionen haft en drøftelse af, hvordan vi kan blive endnu bedre til at sikre en god og saglig diskussion af svære dilemmaer, som relaterer sig til sygdomme.
 
Jeg håber, at ovenstående besvarer din henvendelse. Hvis du ikke er tilfreds med dette svar, kan du klage til Pressenævnet, forudsat at du har retlig interesse. Din klage skal være modtaget i Pressenævnet senest 12 uger efter modtagelsen af dette svar. Du kan rette henvendelse til Pressenævnet på denne adresse: Pressenævnet, Strandgade 100 L, Stuen, 1401 København K eller på e-mail: sekr@pressenaevnet.dk.
 
Under alle omstændigheder har du mulighed for at klage til Lytternes og Seernes Redaktør i DR. Dette gælder, uanset om du har retlig interesse, eller hvornår du klager. Du skal dog være opmærksom på, at en klage til Lytternes og Seernes Redaktør ikke afbryder 12-ugers fristen til Pressenævnet. Du kan rette henvendelse til redaktøren på denne adresse: Lytternes og Seernes Redaktør Jesper Termansen, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C eller på e-mail: jete@dr.dk.
 
Med venlig hilsen
Casper Dall
Redaktionschef på DR København

***

Replik på svar fra DR på klage over stigmatiserende omtale af person med borderline i programmet ”Mads og Monopolet ” den 19. august 2017.

Til
Casper Dall
Redaktionschef på DR i København

Kære Casper Dall.

Tak for meget hurtigt svar fra DR på vores klage over stigmatiserende omtale af person med borderline i programmet ”Mads og Monopolet ” den 19. august 2017.

Det glæder os at læse, at redaktionen som konsekvens af vores henvendelse, og den trafik der efterfølgende har været på programmets Facebook side, har drøftet, hvordan I kan blive endnu bedre til at sikre en god og saglig diskussion af svære dilemmaer, som relaterer sig til sygdomme.

Du angiver, at I vælger at tage dilemmaer med i programmet, som kan handle om alvorlige og svære sygdomme – eksempelvis psykiatriske diagnoser - fordi disse er en del af danskernes hverdag.  Du tilføjer samtidig, at paneldeltagerne i programmet ikke er læger, og at der ikke lægges op til, at paneldeltagerne skal diagnosticere live i radioen. Sidstnævnte ville også være ekstremt uetisk. Man kunne i den konkrete sag befrygte, at panelets udmeldinger snarere skærper konflikten mellem ægtefællerne, fordi i al fald kvinden i forholdet må opleve sig udstillet og nedgjort i urimelig grad.

I EN AF OS går vi bestemt ind for, at man tør italesætte dilemmaer – men at så svære dilemmaer, som der her var tale om, bør håndteres langt mere respektfuldt og etisk, end tilfældet var i den konkrete sag. Det er korrekt, at mange danskere har dilemmaer inde på livet, som kan følge af f.eks. psykiske lidelser, men det, lytterne i givet fald har brug for, er mere viden og ikke bekræftelse i de værste fordomme om en given diagnose eller sygdom. Et program som ”Hjernekassen” med Peter Lund Madsen har haft eksemplariske udsendelser i så henseende flere gange, og hvor dilemmaer og udfordringer også er under kyndig behandling.

Der er ikke tale om en oplevelse af, at Hella Joofs og Sofie Lindes udtalelser var diskriminerende og stigmatiserende – det er et faktum, at de var stærkt stigmatiserende. Vi valgte at lægge vores klage til jer ud på vores hjemmeside, da mediernes fremstilling af personer med psykiske lidelser, er et af vores indsatsområder, og at henvise hertil fra vores EN AF OS Facebook side. Det resulterede i 638 reaktioner i løbet af meget kort tid, herunder 321 kommentarer der helt primært omhandlede taknemmelighed over, at vi reagerede, samt vrede og sorg over især Hella Joofs grove generaliseringer – og en spredning til 67.500 personer.

Jeres svar – og vores replik hertil – vil også blive bragt på vores hjemmeside.

Du henviser endvidere til, at vi kan gå videre med en evt. klage til Pressenævnet, og tak for vejledningen, men det agter vi ikke. Vi fornemmer, at vores klage har opfyldt sit formål: at I har drøftet, hvordan redaktionen kan være mere opmærksom på, at svære dilemmaer ikke behandles populistisk.
I øvrigt stiller vi os naturligvis altid gerne til rådighed med information, ligesom vi har flere af vores ambassadører, der har egne erfaringer med psykiske lidelser, hvilke fordomme man møder fra omgivelserne, og hvad der er hjælpsomt for at få det bedre og fastholde en identitet, som ikke er lig med diagnosen.

Med venlig hilsen

Johanne Bratbo
Psykolog og projektleder
Landsindsatsen EN AF OS

 

Læs klagen til DR over diskriminerende og stigmatiserende udtalelser her