Nyheder

22.05.2018

Undersøgelse af holdninger til danskernes psykiske mistrivsel

Illustration til nyhed om survey om danskernes mistrivsel

Undersøgelser af danskernes sundhed viser, at der fra 2013 til 2017 er sket en forværring af befolkningens psykiske trivsel - i særlig grad hos de unge, men også for andre aldersgrupper indtil pensionsalderen (Danskernes Sundhed, Sundhedsstyrelsen 2018).

Der er mange holdninger til om det skyldes præstationspres, vilkår i arbejdslivet, opbrud i familiemønstre, større fokus på diagnoser, eller om vi er blevet mere følsomme. EN AF OS er meget nysgerrig på, hvordan man vurderer baggrunden for det billede i befolkningen, når man selv har erfaringer med at have psykiske problemer og psykiske lidelser inde på livet.

Temaerne og svarkategorierne i undersøgelsen er udvalgt med inspiration fra diskussioner med ambassadører i EN AF OS, der alle har egne erfaringer. Undersøgelsen vil blandt andet blive brugt på Folkemødet på Bornholm.

Det vil være en stor hjælp for EN AF OS, hvis så mange som muligt vil hjælpe os med at nuancere debatten i samfundet ved at deltage i undersøgelsen her.