Nyheder

22.08.2013

Undersøgelse om skizofreni og social inklusion

PatientView i England har iværksat en undersøgelse om social inklusion og skizofreni

PatientView vil gerne have meldinger fra borgere, der selv har erfaringer med skizofreni, om hvad der fremmer og hæmmer social inklusion. Der er flere internationale samarbejdspartnere, der også arbejder med stigmatisering, som også har gjort opmærksom på undersøgelsen. Selv om PatientView har en tilknytning til et medicinalfirma gør vi opmærksom på undersøgelsen, fordi den ikke handler om medicinering eller reklame herfor.

Undersøgelsen ser ikke på behandling eller effektiviteten af behandling for skizofreni, men sigter i stedet på at identificere nogle af de udfordringer som mennesker der er ramt af skizofreni møder, specielt udfordringen ved deres sociale inklusion i samfundet.

Når vi har valgt at lægge undersøgelsen på hjemmesiden som nyhed, er det fordi den handler om skizofreni og social inklusion.

Læs mere om undersøgelsen og undersøgelsen kan endvidere besvares inden den 26. august 2013 her