Nyheder

26.08.2015

Projekt Vendepunkter

Projekt Vendepunkter starter nye kurser op til efteråret.

Projekterne udfolder sig på vilkår som udspringer af recovery, empowerment og principper om ligeværd.

Med recovery forstås, at det at komme sig er en unik individuel personlig udviklingsproces for hver deltager.

Med empowerment forstås, at deltageren selv får mulighed for at få indflydelse og ejerskab over deres egen recoveryproces.

Med principper om ligeværd forstås, at rettigheder og pligter og indflydelse på eget liv, gives alle på lige vilkår.

Læs mere om efterårets kurser her

Og læs om uddannelse til peer her