Nyheder

14.08.2017

Regionerne bygger for livet rundt i Danmark

Der nybygges og ombygges hospitaler på livet løs i Danmarks fem regioner. De står klar frem mod år 2025. I det arbejde bygges der også 12 nye psykiatrihospitaler i en investering på mere end 6 mia. kroner. Der er her fokus på, at livet på et psykiatrisk hospital føles trygt og sikkert, og at rammerne skal minde mere om et hjem end et hospital. Samtidig er der fokus på motion og døgnrytmelys. Alt sammen for at forbedre helbredelsen af patienterne.

Det kan du nu løbende følge med på Facebooksiden Vi bygger for livet, som Danske Regioner står bag i samarbejde med Danmarks fem regioner.
Her kan du blandt andet møde Anne-Grethe, sygeplejerske og funktionsleder på en psykiatrisk afdeling nybygget i 2014, hvor der nu er mulighed for mere individuel og dermed bedre behandling.

"Det psykiatriske afsnit har bl.a. indbygget sportsfaciliteter som badminton, bordtennis, og basketball og patienterne opfordres til at bruge dem, når de har lyst. Der er grafik og forskellige mønstre mange steder i bygningen -"det skaber variation og forskellighed, så det hele ikke er så monotont" –  Anne-Grethe.

På hjemmesiden vibyggerforlivet.dk er der blandt andet historier om:
Jesper, som har brugt sin erfaring som patient i psykiatrien til at udvikle det nye hospital
Jørgen, som oplever, at indlæggelsesproceduren er blevet bedre

Du kan også selv opleve fremtidens hospital på første række, når der er Åbent hospital på 19 forskellige steder den 3. september 2017.