Hænder med EN AF OS materialer

Om landsindsatsen EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet:

Alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.

Alle kan rammes af psykisk sygdom

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år, og er derfor mere udbredt end mange tror. Det anslås, at der i Danmark er omkring 500.000 mennesker, som er ramt af en psykisk sygdom. Heraf er mindst 1/3 pårørende. For de fleste mennesker er psykisk sygdom noget midlertidigt, og de bliver helt raske igen. For andre er der tale om tilbagevendende eller langtrukne forløb. Uanset hvad, er alle EN AF OS.

Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom, hvilket er en af årsagerne til, at der eksisterer så mange fordomme om mennesker med psykisk sygdom. Det kan ske for os alle, at vi - tilsigtet eller ej - kommer til at ekskludere mennesker, som har eller har haft en psykisk sygdom. Oplysning og gode råd om hvordan vi kan møde mennesker med psykisk sygdom kan ændre den adfærd, og det er præcist det Landsindsatsen EN AF OS handler om.

Hvorfor afstigmatisering?

Stigma betyder "negativt kendetegn", der hæftes på en person som et "socialt stempel". Når vi stempler hinanden på grund af psykiske lidelser, har det alvorlige konsekvenser på mange måder. Smerten ved ikke at være en del af samfundet gør sårbarheden endnu større. Det gør det hårdt at være syg og kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide. Det koster altså. For den enkelte og for samfundet.

Her kan du se internationale afstigmatiseringskampagner

Indsatsens formål

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:

  • Øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom
  • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, i sundhedssystemet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Hvordan arbejder vi

Landsindsatsen er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder:

Unge | Arbejdsmarkedet | Brugere og pårørende | Personale i sundheds- og socialsektoren Medier og offentlighed  

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2021.

Ambassadører (frivillige) er en vigtig del af indsatsen

En vigtig del af indsatsen udgøres af frivillige, som vi kalder ambassadører. Ambassadørerne er mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger-pårørendeorganisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet. Der er nemlig brug for alle ressourcer for, at vi sammen kan fremme formålet med EN AF OS.

Hvem er vi og hvem står bag EN AF OS?

I sekretariatet er vi tre fuldtidsansatte medarbejdere og en studentermedarbejder. Derudover har vi løbende praktikanter.

I tæt samarbejde med sekretariatet er de regionale koordinatorer, som er placeret i regionens/kommunens PsykInfo'er (Psykiatrisk Informationscenter), hvis opgave er at føre EN AF OS ud i livet på et regionalt plan samt at understøtte udvikling af et lokalt samarbejde herom på tværs af region, kommuner og frivillige organisationer.

Bag kampagnen står et stærkt og stort netværk, nemlig Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne:

Sundhedsstyrelsen | Danske Regioner | TrygFonden | PsykiatriNetværket | Psykiatrifonden |  KL | Social- og Indenrigsministeriet | Komiteen for sundhedsoplysning

Derudover er der nedsat ressourcegrupper under hvert af de fem indsatsområder med repræsentanter for bruger- og pårørende organisationer, faglige selskaber, fagpersoner og de regionale PsykInfo'er. Ressourcegruppens opgave er bl.a. at levere sparring, viden og befordre netværk i forhold til sekretariatets arbejde med udvikling af materialer og aktiviteter med relevans for indsatsområderne.

Landsindsatsen ledes nationalt af EN AF OS-sekretariatet, der har til huse på Carl Nielsens Allé 9D, undertagen, 2100 København Ø.

Tak til og akkreditering:

I forbindelse med indsatsen skylder vi følgende en ekstra stor tak for deres store hjælp med at realisere EN AF OS-hjemmesiden: Klik her.