Hænder med EN AF OS materialer

Om landsindsatsen EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet:

Alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.

Landsindsatsen er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på sundheds- og det sociale område, medierne og den brede befolkning.

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2021.

Indsatsens formål

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:

  • Øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom
  • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, i sundhedssystemet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Frivillige er en vigtig del af indsatsen

En vigtig del af indsatsen udgøres af frivillige, som har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger-pårørendeorganisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet. Der er nemlig brug for alle ressourcer for, at vi sammen kan gennemføre EN AF OS.

Tak til og akkreditering:

I forbindelse med indsatsen skylder vi følgende en ekstra stor tak for deres store hjælp med at realisere EN AF OS-hjemmesiden: Klik her.

Hvem står bag EN AF OS? 

Bag kampagnen står et stærkt og stort netværk, nemlig Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne:

PsykiatriNetværket | Psykiatrifonden | TrygFonden | Danske Regioner | KL | Social- og Indenrigsministeriet | Sundhedsstyrelsen.

Derudover er der nedsat ressourcegrupper under hvert af de fem indsatsområder med repræsentanter for bruger- og pårørende organisationer, faglige selskaber, fagpersoner og de regionale PsykInfo’er (psykiatriske informationscentre).

Landsindsatsen ledes nationalt af EN AF OS-sekretariatet, der har til huse i Komiteen for Sundhedsoplysning i København. For at sikre lokal forankring er der nedsat regionale koordinationsgrupper.

Hvorfor afstigmatisering?

Stigma betyder "negativt kendetegn", der hæftes på en person som et "socialt stempel". Når vi stempler hinanden på grund af psykiske lidelser, har det alvorlige konsekvenser på mange måder. Smerten ved ikke at være en del af samfundet gør sårbarheden endnu større. Det gør det hårdt at være syg og kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide. Det koster altså. For den enkelte og for samfundet.

Her kan du se internationale afstigmatiseringskampagner