Arbejdsmarkedet

Psykisk sygdom er en hyppig årsag til, at mennesker i Danmark må forlade eller aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. En del af forklaringen skal findes i fordomme, tabuer og uvidenhed overfor psykisk sygdom.
Åbenhed om psykisk mistrivsel betaler sig!


Psykisk sygdom er en hyppig årsag til udelukkelse fra arbejdsmarkedet.

Kun 24,2 % af personer med psykisk sygdom er i beskæftigelse. Det skal vi sammen ændre på!

Kilde: SFI, Handicap og beskæftigelse udviklingen mellem 2002 og 2014, p 62 – 67 - Beskæftigelsesgraden.

 

Her kan du finde gode råd til, hvordan man som ansat, leder eller virksomhed skaber åbenhed og tillid til at håndtere psykisk sygdom i forbindelse med:

Forebyggelse 
Fastholdelse
Inklusion

Download plakaten her

 

 

Download flyer her

Vejledning i brug af materialet:
Start en dialog i ledelsen og skab i samarbejde med medarbejderne et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor det er okay at tale om, at man har psykiske problemer som led i at fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.

Kontakt gerne sekretariatet i EN AF OS, hvis du vil have sparring eller bestille materialer som led i at fremme åbenhed på din arbejdsplads:
Lars Toft
mail: lto@en-af-os.dk
mobil: 28264655


For oplæg fra en EN AF OS ambassadør, kontakt PsykInfo i den region, hvor du bor.
Find de regionale koordinatorer her


Forebyggelse
Hvordan skaber man større åbenhed om psykiske problemer og bekæmper tabuer på arbejdspladsen?

⦁    Fordomme spiller en stor rolle på jobbet.
⦁    55 % har det dårligt med at melde sig syg på grund af psykisk sygdom
⦁    Mange er usikre på at spørge ind til en kollegas psykiske sygdom

Læs mere om, hvordan du bedst muligt forebygger her

 
Fastholdelse

Hvordan kan du som leder eller kollega hjælpe, hvis en på arbejdspladsen får psykiske problemer?

⦁    Når ledelsen demonstrerer rummelighed overfor medarbejdere med psykiske problemer, har det betydning for et godt psykisk arbejdsmiljø
⦁    90 % ville gerne tilbyde sin støtte til sin nære kollega, hvis kollegaen ønskede det
 
Læs mere om, hvordan du kan fastholde her

 

Inklusion
Hvordan skabes en rummelig arbejdsplads og hvad vil det kræve af mig som leder at ansætte en medarbejder, der har eller har haft udfordringer med psykisk sygdom?
 

⦁    Husk ingen kun er sin diagnose og det er muligt at komme sig!
⦁    Fokuser på kompetencer og styrker frem for huller i CV’et
⦁    Informer kolleger om evt. tilpasninger af arbejdsopgaverne


Læs mere om, hvordan du bedst muligt arbejder med rimelige tilpasninger her

 

Hvis du som ansat kan mærke, at du har det svært og ikke ved, hvad du skal gøre, så kan du finde hjælp på www.mentalsundhed.dk

Jobcentre

Hvordan skaber man som jobkonsulent en god relation og dialog med borgeren?

  • Tilknytningen til arbejdsmarkedet er afhængig af en række rammevilkår. Vi har i dag langt mere viden om, at mange kan komme sig af psykiske sygdomme eller får det så godt, at de kan fungere i arbejdslivet, når arbejdspladsen ved behov er villig til at foretage Rimelige tilpasninger

  • Al erfaring peger på at mange som er eller har været berørte af psykisk sygdom, kan have et lavere selvværd og ekstra bekymring i forhold på arbejdsmarkdet. Derfor betyder selve mødet med systemet meget for at skabe tillid og mod på samarbejde og nye udfordringer. I disse processer er jobcentermedarbejdere- og konsulenter centrale aktører og holdningsbærer i det konkrete møde med denne borgergruppe.    Få inspiration til, hvordan du bedst muligt møder borgeren og skaber en god dialag her.

Andre indsatser

Her kan du finde materialer fra andre organisationer, indsatser og undersøgelser.

  

Gode råd og vejledning
Videoer om arbejdslis 
Code of Care 

 

 

 

 

 

Læs mere her