Inklusion

"Hvis danske virksomheder ikke satser på at rumme mange flere fra ’kanten’, får vi et fattigere samfund. Og det er ikke så svært som vi tror."   Peter Nørgaard, Creative Company – Code of Care.

Første skridt på vejen mod at finde ud af, hvilke tilpasninger, der eventuelt er brug for, er at tage en åben og ærlig snak. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til en kommende medarbejder, der er eller har været berørt af psykisk sygdom. Men husk at din opgave som leder er, at I sammen matcher kompetencer og arbejdsopgaver med respekt for, medarbejderens forudsætninger.

Måske er det ikke så svært, som man skulle tro!

Du kan downloade vores folder "Rimelig tilpasninger", som indeholder råd og fakta om, hvad arbejdspladser kan og bør gøre i forbindelse med psykisk sygdom her

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Se mere:

- Om Fastholdelse

- Om Forebyggelse

- Flere film om arbejdsmarkedet