Bliv frivillig hos EN AF OS

Bliv frivillig

Alle kan være med i Landsindsatsen EN AF OS – og alle kan være med til at gøre en forskel. Der er rigtig mange måder, hvorpå du kan hjælpe Landsindsatsen EN AF OS - og al hjælp er meget velkommen. Læs herunder, hvordan du på forskellig måde kan hjælpe til.

Ved at være med i EN AF OS kan man være med til at sprede landsindsatsens budskaber og derved være med til at nedbryde de fordomme og den – ubevidste eller bevidste – diskrimination, der ofte findes omkring psykisk sygdom.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan være frivillig og hjælpe til i EN AF OS: 

www.en-af-os.dk

  • Sende linket til landsindsatsens hjemmeside til f.eks. venner, medlemmer og andre, som kan tænkes at have interesse i det.
  • Sende billedmateriale fra et arrangement, som du har deltaget i eller arrangeret, og som handlede om psykisk sygdom.

Facebook

  • Synes godt om EN AF OS på Facebook og inviter dine venner.
  • Deltage i debatten, "like" eller del indlæg og sende indlæg videre til egne venner.
  • Uploade artikler, historier eller andet som er relevant på EN AF OS' væg.
  • Er du selv administrator for et Facebook-site kan du like EN-AF-OS’ Facebook-site og gøre det som fast element på den side du administrerer.

Arrangementer

EN AF OS vil løbende afholde en række arrangementer rundt om i landet for at skabe opmærksomhed og synlighed om psykisk sygdom blandt den brede offentlighed. Som frivillig kan man bidrage ved at:

  • Selv at deltage i arrangementer - klik her
  • Mobilisere deltagere til arrangementer fra f.eks. ens egen organisation, arbejde, netværk eller venner.
  • Tilbyde sig som koordinator eller ansvarlig for afholdelse af et arrangement - klik her
  • Selv idéudvikle forslag til og afholde arrangementer, der skaber opmærksomhed om EN AF OS' budskab - klik her

EN AF OS-ambassadør

Du kan melde dig som frivillig EN AF OS-ambassadør i EN AF OS ved at kontakte den regionale EN AF OS-koordinator i din region. Du finder kontaktoplysninger her.

Vi gør opmærksom på, at der kan være venteliste til at blive ambassadør i EN AF OS i nogle af regionerne.

Når man melder sig som frivillig i EN AF OS kan man komme til at varetage mange forskellige slags opgaver i landsindsatsen, f.eks. af praktisk karakter og i forbindelse med events. Som frivillig kan man også blive ambassadør, hvilket indebærer, at man gennemfører et træningsforløb, hvor man får redskaber til at fortælle sin personlige historie om erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom, og hvor man lærer at målrette sin fortælling til forskellige målgrupper. Det kræver en del træning, og er dermed noget mere forpligtende at være ambassadør.

Derudover bruger EN AF OS også kendte personer som ambassadører i indsatsen. Det kan eksempelvis være lokalpolitikere, lokale kulturpersonligheder, sportsfolk eller erhvervsfolk. EN AF OS-ambassadørers opgave er at fortælle, at vedkommende støtter EN AF OS og opfordrer andre til at gøre det samme. Tanken er, at ambassadøren via sin indflydelse, position eller faglighed kan skabe synlighed om emnet og tage det op i de kredse, hvor vedkommende kommer, kan skabe kontakter, kan mobilisere andre til at være med i EN AF OS, kan sætte emnet til debat eller på dagsordenen, kan afholde et arrangement eller lignende.

Kontakt den regionale koordinator i den region du bor i for at høre mere om rollen som frivillig eller ambassadør i din region. Du finder kontaktoplysninger her.