Ny bog gør op med journalistik, der stigmatiserer

Hvordan sikrer medierne, at de viser et nuanceret og mangfoldigt billede af mennesker? Og hvorfor er det vigtigt, at medierne er bevidste om hvilket billede, de er med til at tegne? Det sætter journalist Lotte Rosdahl fokus på med en ny bog, der indeholder en helt ny og inkluderende metode til medierne.

Bogen hedder `TrustJournalism – En journalistisk metode til et mere nuanceret billede af mennesker i medierne´, og den præsenterer en række nye og inkluderende redskaber, der gør medierne i stand til at lave journalistik, der ikke stigmatiserer forskellige grupper i samfundet.

“Medierne spiller en rolle i forhold til at skabe og forstærke fordomme og stigmatisering i samfundet. Det billede, vi tegner af mennesker, er med til at farve menneskers syn på hinanden og risikerer at påvirke menneskers handlinger og selvværd langt ude i samfundet. Det er derfor vigtigt, at medierne bliver bevidste om, hvor det sker og har redskaberne til at undgå det,” siger Lotte Rosdahl, der kalder sin metode for TrustJournalism.   

En konstruktiv guide og en påmindelse om mediernes ansvar
At metode og bog har stor relevans for både journalistikken og for samfundet er stifter og direktør for Constructive Institut, Ulrik Haagerup, enig i:

“Lotte Rosdahls bog om TrustJournalism er en kritisk, kærlig og konstruktiv guide til den nye journalist, der vil fortælle troværdigt og nuanceret om mennesker og om samfundet. Og det er en velformuleret huskekage til os gamle i faget, der siger, at vi gerne vil være til gavn, give indsigt og bygge bro, men som har fået vaner, der for ofte gør det modsatte: Skaber unødig frygt, gør dummere og graver grøfter. For os alle er bogen en påmindelse om det ansvar, vi har.”

Inkluderende strategier og ny bevidsthed
Lotte Rosdahl arbejder inden for det sociale felt og bruger selv sin metode. Det handler om at skabe en ny bevidsthed i alle trin i en opgave, hvad enten det drejer sig om korte nyheder, længere tekster og programmer, ideudvikling mv. Og det er netop denne helhedstænkning TrustJournalism sikrer med inkluderende strategier og redskaber.

“Vi har som medier en stor magt og med den følger også et ansvar. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for ikke at stigmatisere mennesker. Jeg er selv meget bevidst om mine valg, når jeg vinkler, vælger ord, billeder osv. Det er vigtigt, at modtageren hurtigt afkoder, hvad teksten handler, men at det sker uden de ser nogle stereotype billeder for sig, der kan føre til stigmatisering,” siger Lotte Rosdahl.

Medierne kan blive en del af løsningen
Bogens budskab er, at netop medierne kan være med til at afkræfte fordomme, nedbryde tabuer og dermed øge forståelsen og tilliden over for mennesker, der umiddelbart er forskellig fra én selv. Samtidig med, at medierne bevarer rollen som samfundets vagthund.

“Medierne har nogle indgroede vaner, der betyder, at vi træder forkert uden at vide det, og uden at ville det. Jeg oplever heldigvis en stigende interesse inden for medieverdenen for at arbejde anderledes, men redskaberne har manglet. Bogen er derfor en basisbog for alle, der arbejder i medierne, og redskaberne kan også bruges i kommunikation,” siger Lotte Rosdahl.

Titel: TrustJournalism – En journalistisk metode til et mere nuanceret billede af mennesker i medierne.
Forlag: Unite
Udgivelsesdato: 18. januar 2020
Læs mere om bog her: LotteRosdahl.dk