Om diagnoser

En ud af fem danskere får en psykisk sygdom eller symptomer på en psykisk sygdom i løbet af et år, og en ud af tre danskere er pårørende til en person med psykisk sygdom. Psykisk sygdom vedkommer derfor os alle. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige forløb eller tilbagevendende problemer. Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom, og det vilkår har stor betydning for både pårørende og den sygdomsramte.

Vi har her på siden samlet et overblik over de bedste henvisninger til hjemmesider, hvor du kan finde beskrivelser af de forskellige psykiske sygdomme.

Psykiske sygdomme er opdelt i diagnoser i et system der hedder ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems - se info her). ICD-10 er således den tiende udgave af dette system (version ICD-11 er på vej). ICD-systemet hører under WHO og er det internationale system, som helt overvejende bliver brugt i Europa, Asien og Afrika. En diagnose er et navn for en bestemt gruppe symptomer, der optræder sammen og således udgør en bestemt tilstand. Diagnosen har til formål at gøre det lettere at tilrettelægge effektiv behandling.

Ordet diagnose stammer oprindeligt fra græsk. Dia betyder gennem, og gnossis betyder kundskab. Diagnose betyder således, at man har gennemskuet noget og fået kendskab. Diagnostik sker altså på baggrund af de kliniske tegn, som fagpersoner (psykiater, læge, psykolog m.fl. ) observerer, og de symptomer, som personen beskriver.

At komme sig efter psykisk sygdom

Før du begynder din læsning om de forskellige psykiatriske diagnoser, er det vigtigt at vide, at det for mange er muligt at komme sig efter psykisk sygdom - kaldet recovery. Desværre er det dog stadig underbelyst og mangelfuldt prioriteret i langt de fleste beskrivelser om psykiske sygdomme og behandlingsmulighederne.

Tidligere var der ikke fokus på, at man kunne komme sig efter psykisk sygdom. Hverken helt eller delvist og der blev sjældent signaleret håb og muligheder. Det har heldigvis ændret sig. I dag er recovery en vigtig del af det at komme sig – og en meget vigtig viden at få, når man får en psykisk sygdom. Alt for ofte støder man først og fremmest på alle de dystre og svære beskrivelser af lidelserne, når man søger information. Mange psykiske sygdomme er stadig forbundet med stigma, fordomme og berøringsangst. Det er dette vi hos EN AF OS arbejder på at ændre. 

"Måske bliver du ikke fuldstændig rask, men du kan komme dig helt eller delvist. Og det er en ny og vigtig viden – og overraskende for mange selv i dag."

- Per Vendsborg, overlæge, dr.med., psykiatrisk konsulent i Psykiatrifonden.

Du kan læse mere om recovery her:

Links til psykiatriske diagnoser

ADHD:

Sundhed.dk

ADHD - foreningen

Angst:

Sundhed.dk

Psykiatrifonden

Angstforeningen

Autisme (Autismespektrumforstyrrelser):

Sundhed.dk - Fakta om Autismespektrumforstyrrelser

Landsforenigen Autisme - Om autisme

Bipolar lidelse (tidligere kendt som manio-depressiv lidelse):

Sundhed.dk - Fakta og viden om mani og bipolar lidelse

Despressionsforeningen: Hvad er bipolar lidelse?

Psykiatrifonden - Om bipilar lidelse

Demens:

Sundhed.dk - Viden, fakta, råd og litteratur om demens, m.m.

Alzheimerforeningen: Hvad er demens?

Psykiatrifonden - Sympomer på og behandling af demens, viden om andre psykiske sygdomme der fører til lignenede symptomer

Nationalt Videnscenter for Demens: 10 advarselstegn ved demens

Depression:

Sundhed.dk - Fakta og viden om depression

Psykatrifonden: Despression, Bipolar og andre affektive sindslidelser og tilstande

Depressionsforeningen: Hvad er depression?

OCD:

Sundhed.dk - Korte fakta og viden om tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)

OCD-foreningen: Hvad er OCD?

Psykatriforeningen - Om OCD

Angstforeningen - Viden om OCD (se bunden af siden)

Personlighedsforstyrrelser generelt:

Sundhed.dk - Viden og fakta om personlighedsforstyrrelser

Psykiatrifonden: Personlighedsforstyrrelser og andre forandringer af personlighed og adfærd

Personlighedsforstyrrelse/Borderline:

Da emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline type er den hyppigst diagnosticerede af personlighedsforstyrrelserne, er den fremhævet i denne oversigt.

Psykiatrifonden - Symptomer, årsager og behandling

Psykatrifonden - Om borderline

PTSD:

Sundhed.dk - Fakta og viden om Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)

Psykiatrifonden - Om PTSD

Skizofreni:

Sundhed.dk - Fakta og viden om skizofreni

Psykiatrifonden - Om skizofreni

Spiseforstyrrelser:

Psykiatrifonden - Info om spiseforstyrrelser, herunder anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning, orteksi, restriktivt næringsindtag

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - Statistik omkring spiseforstyrrelser