Åbenhed er bare en del af mig

Bipolar affektiv lidelse | EN AF OS-ambassadør

Da Kim Bach i 2009 fortæller en kollega, at han lider af bipolar affektiv lidelse, tidligere kaldet manio-depression, bliver resultatet kort tid efter en fyringssamtale. Men på trods af mødet med fordommene, bruger Kim i dag åbenheden om sin sygdom til at nedbryde tabu om psykisk sygdom og til at inspirere andre.

Der er et postyr i den ellers så fredelige gågade i Vejle. 42-årige Kim Bach synger, hopper og danser rundt. Omkring sig er han, foruden de mange nysgerrige tilskuere, omgivet af computere, iPods og andet elektronisk udsyr. Kim er egentlig i Vejle til familiefødselsdag, men befinder sig nu midt i sin egen spontane ’it-messe’.

En 14-årig dreng ser sit snit til at få en ny computer og spørger den dansende Kim, som til daglig er it-selvstændig, om han må få en computer. ”Det må du da gerne,” lyder svaret fra Kim, mens han uden bekymring forærer en computer væk.

Men historien bag Kims ’it-messe’ er ikke den glade historie om gratis gaver. Tværtimod. Få timer og 50.000 kroner senere bliver Kim bliver indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling med diagnosen bipolar affektiv lidelse, også kaldet manio-depression, som er kendetegnet ved, at man skifter mellem depressive nedture og maniske opture.

Kim Bach er blandt de cirka 500.000 danskere, som lider af en psykisk sygdom – noget, som stadig for mange er omgivet af tabu. Noget, man holder for sig selv.

Kim har derimod valgt at være åben om sin sygdom, og han bruger sine erfaringer og de i alt fem indlæggelser siden 2005 til at nedbryde muren af tabu. Det har kostet ham et job, men også medfødt respekt og nye bekendtskaber.

Som en kvindes underlivsproblemer

At psykisk sygdom stadig er noget, mange ikke taler højt om, får Kim at føle, da han i 2009 fortæller en ledende kollega, at han har diagnosen bipolar affektiv lidelse. På dette tidspunkt tager Kim medicin, og har en ganske normal hverdag.

Kort tid efter bliver Kim fyret. Grunden er den tiltagende finanskrise, som rammer it-branchen hårdt, og Kim får at vide, at der ikke længere er brug for hans bløde værdier i firmaet. Det er dog ikke det, Kim husker bedst fra samtalen. Historien om Kims åbenhed florerer nu blandt ledelsen, og det er en åbenhed, man ikke bryder sig om.

”Ordene var helt præcist, at man var lige så interesseret i at høre om psykisk sygdom som om kvinders underlivsproblemer,” siger Kim om samtalen.

Efter fyringen går det ned ad bakke for Kim. Han glemmer og undlader at tage sin medicin og bliver igen i 2010 og 2011 indlagt.

Åbenhed, tillid og forståelse

I dag husker Kim at tage sin medicin, og han lever et aktivt og godt liv. Trods sin dårlige oplevelse i 2009 er han ikke blevet mere forsigtig med at fortælle om sin sygdom. Tværtimod bruger han nu sine erfaringer med psykisk sygdom som ambassadør for kampagnen EN AF OS, som har til formål at aftabuisere og udfordre fordomme om psykisk sygdom.

”Jeg er ambassadør for at være med til at udbrede viden. Åbenhed er bare en del af mig. Åbenhed er med til at skabe tillid og fjerne de misforståelser, der er,” siger Kim.

Psykisk sygdom er stadig ikke noget, man taler alt for højt om, men som en der har prøvet, hvordan fordommene om psykisk sygdom kan gøre ondt og have negative konsekvenser, oplever Kim i dag, hvordan hans åbenhed også kan være givende.

”Der er mange, der er overraskede over, hvor åben jeg er. Og jeg håber, at det giver mod og inspiration til andre om at være det samme. Det at være ambassadør giver mig det, som er meget vigtigt og betydningsfuldt, når man har en sygdom; nemlig at man får et fællesskab af ligesindede,” siger Kim.

Se blandt andre Kim Bach fortælle om, hvordan det er at være ambassadør for EN AF OS: