Det er ekstra hårdt at leve med en psykisk sygdom, når man kommer fra et andet land

Skizofreni

For musiker og sanger Loreina begyndte livet med en skizofren lidelse for 9 år siden. Hun havde været udsat for et voldeligt overgreb, mens hun var på arbejde og efterfølgende blev hun angst og begyndte at høre stemmer, og det blev bare værre og værre. Hun blev indlagt og udredt, og man landede på diagnosen – skizofreni.

Hjulpet af terapi og medicin kom hun i balance igen og begyndte at kæmpe for at få en god tilværelse. Hun ville bl.a. tage en studentereksamen, men her mødte hun for alvor fordommene omkring det at have en psykisk lidelse.

”Man kan jo godt have det svært i indlæringssituationer, når man dels hører stemmer, dels får medicin. Jeg valgte at være åben omkring min situation, og det skulle jeg måske ikke have været, for jeg følte mig pludselig stigmatisering og mødt af fordomme, skønt jeg var en dygtig elev og virkelig passede min skole. Jeg var jo også meget ældre end de andre elever. Det var ikke let,” fortæller Loreina.

Om foråret inden hun skulle afslutte sit studenterkursus fik Loreina konstateret livmoderkræft og var i den forbindelse naturligvis fraværende et stykke tid. Da hun kom tilbage, sagde skolens rektor, at han ikke ville lade hende gå op til eksamen. Hun blev bortvist, fik en alvorlig depression og blev siden indlagt på psykiatrisk afdeling. Privatlivet var også en hård omgang, for den mand, der engang havde været årsagen til, at hun kom til Danmark, fandt en anden. Samtidig var hendes søn, der ellers havde været rar at have i nærheden, blevet stor og skulle til udlandet og læse videre. 

”Når man så både er alene og udlænding, så får man det dobbelt svært. Jeg nåede til et nulpunkt, hvor jeg synes, jeg havde to valg: at tage mit eget liv eller kæmpe.”

Loreina valgte at kæmpe, blandt andet fordi hun følte, hun havde meget at give andre - både rent professionelt med sin musik, men også i kraft af den erfaring hun har med sin psykiske lidelse.

”Jeg bruger en del af min tid på at besøge andre i samme situation. Jeg synger for dem og laver mad til dem, for jeg ved, at nærvær har en utrolig effekt, når man bakser med noget psykisk.”

Respekt healer et menneske

Selv går Loreina hos en kvindelig psykiater en gang om ugen. Det betyder noget for hende, at psykiateren bliver ved at fortælle hende, at hun lærer hende noget. Dén respekt føler Loreina helbreder hende. Ellers synes hun, det står lidt sløjt til med medfølelsen generelt i Danmark.

”Når folk finder ud af, at du døjer med en psykisk lidelse, så fordømmer de dig og fjerner sig fra dig. Og det tager lang tid at forstå den mekanisme og lære at bære over med folks uvidenhed og manglende evne til at rumme noget, der er lidt anderledes. Som psykisk syg begynder man jo til sidst at tro, man er mærkelig og ubrugelig. Det kræver en enorm vilje og livsstyrke at holde hovedet koldt, for man skal hele tiden modsvare både stemmerne og fordommene.”

 

Loreinas gode råd til omgivelserne 

  1. Mennesker med skizofreni skal have lidt mere kærlighed end andre. Så vær noget mere sammen med dem – og vær noget for dem.
  2. Gør noget for, at psykisk lidende føler sig bedre tilpas blandt mennesker.
  3. Lad være med at sige noget nedladende om en psykisk lidelse – et ord kan være helt ødelæggende for en psykisk syg. Man bliver nødt til at være mere hensynsfuld.

 

 

Læs mere om Skizofreni hos:
PsykiatriFondenPsykInfo | Psyknet.dk