Koordinationsgruppen

Her kan du læse om Region Midtjyllands koordinationsgruppe.

Den regionale koordinationsgruppe for Region Midtjylland har til formål at: 

* Udvikle nye initiativer 
* Planlægge og koordinere indsatser 
* Danne netværk i forhold til indsatser 
* Videndele, fx om gode initiativer

Du kan læse mere om koordinationsgruppens sammensætning, formål og opgaver her