Ambassadører

EN AF OS-ambassadørerne er lokale repræsentanter for kampagnen. De har alle forskellige erfaringer med psykisk sygdom hos sig selv eller andre. Ambassadørerne i Region Sjælland har mange forskellige roller. Nogle ambassadører deler EN AF OS-materiale ud, nogle bidrager med deres personlige beretning til hjemmesiden, mens andre tager ud og holder foredrag og deltager i undervisningen på ungdomsuddannelser.

I Region Sjælland kommer ambassadørerne vidt omkring, når de er med os på besøg på uddannelsessteder, i virksomheder, på sygehusene og rundt omkring i regionens 17 kommuner. Ambassadørerne er med til at rykke ved forestillinger og fordomme om psykisk sygdom, når de tager ud for at fortælle deres personlige erfaringer. Ofte sker det i form af oplæg, men det kan også være på stand ved arrangementer og sundhedsdage, hvor de møder borgere på tomandshånd og er med til at oplyse om EN AF OS kampagnen. Mange af vores ambassadører har egne erfaringer med psykisk sygdom, mens andre er pårørende, der har det tæt inde på livet. Med alle deres forskelligheder og modige åbenhed, spiller de en afgørende rolle i vores arbejde med at indgyde håb og nedbryde tavshed, tabu og tvivl om psykisk sygdom.

I Region Sjælland rekrutterer vi ambassadører 1-2 gange om året, hvor vi annoncerer og indkalder til samtale på baggrund af skriftlige ansøgninger. De ansøgere, som går videre efter samtalen, tilbydes et introduktionsforløb, hvor de bliver undervist i kampagnens baggrund og budskaber og i at holde oplæg. Hvis vi vurderer, at ansøger herefter er klædt på til at påtage sig opgaver, byder vi velkommen ombord på holdet af ambassadører.