Koordinationsgruppen

I Region Syddanmark består koordinationsgruppen af nedenstående medlemmer

Fra Region Syddanmark:
Anette Bækgaard Jakobsen: Afdelingschef, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark
Anita Bisgaard, Vicedirektør: Regionshuset, Region Syddanmark
Anita Lykke: Kommunikationschef, Psykiatrien i Region Syddanmark
Birgitte Lund Møller: Specialkonsulent, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Region Syddanmark
Finn Sørensen: Chefkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben Region Syddanmark
Heine Rasmussen: Oversygeplejerske, Psykiatrien Region Syddanmark
Klaus Müller-Nielsen: Ledende Overlæge, Psykiatrien Region Syddanmark
Ole Ryttov: Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien Region Syddanmark
Ulla Lindgren: Centerleder, Psykiatrisk informationscenter Region Syddanmark
Susanne Peyk: Centerleder, Syrenparken

Fra kommuner i Region Syddanmark:
Bjarne Thyssen Jørgensen: Socialoverlæge, Odense Kommune
Charlotte Scheppan, direktør: Voksen- og Sundhedservice, Haderslev Kommune
Else Kirk: Leder, PIO Psyk Info Odense
Marianne Rasmussen: Direktør Voksenforvaltningen, Kerteminde Kommune
Marit Nielsen-Man: Leder, Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune

Fra organisationer:
Azra Hasanbegovic: PTSD Foreningen
Karen Margrete Nielsen: Depressionsforeningen
Kirsten Hansen: Bedre Psykiatri
Minna Holm-Nielsen: LAP Syddanmark
Per Vendsborg: PsykiatriFonden